Протетика

Под протетично лечение се разбира изработването на различни конструкции в зъботехническа лаборатория от специалист зъботехник. Това могат да бъдат керамични фасети и коронки, мостове, снемаеми протези и др. Материалите, от които се правят са: металокерамика, керамика, цирконии, фотополимер и др. Те се изработват след вземане на отпечатък от устата на пациента. Различните протезни конструкции служат за заместване на липсващи зъби или части от тях, предпазване на зъбите от по-нататъшно разрушаване и др.

Коронки /изкуствени коронки/

[nggallery id=26]Те се изработват върху един зъб, като възстановяват нормалната му анатомия, форма, големина и цвят. Най – често се изработват при силно разрушени зъби /напр. с проведено кореново лечение/ или с цел възстановяване на естетиката във видимата част на съзъбието. Това става в няколко етапа:

  • Изпиляване на зъба във вид на конус /зъбно пънче/ – изпиляването трябва да стане с оформянето на хоризонтален праг в областта на венеца /прагови коронки/
  • Направа на временна коронка
  • Отпечатък от зъбите
  • Изработване на изкуствената корона в зъботехническа лаборатория от специалист зъботехник
  • Поставяне на коронката в устата

[nggallery id=25]Тези етапи се извършват най – често в две или три посещения в кабинета, като обикновено не са болезнени. Ако е необходимо се поставя упойка.

Изкуствените коронки могат да се изработят от различни материали – металокерамика /метал и керамика/, изцяло от керамика, метал и композит, цирконии /циркониева керамика/ и др. Всеки един материал има своите предимства и недостатъци, които обсъждаме в зависимост от естетичните, биологичните, механичните и др. качества. Решението от какъв материал да се изработят коронките се взема след оценка на конкретната ситуация и обсъждане с пациента, съобразявайки се с неговите желания. Всички материали осигуряват много добра естетика.

Мостове/мостови конструкции/

[nggallery id=27]Това са неснемаеми протезни конструкции, чрез които се заместват един два или повече липсващи зъби. Необходимо е наличието на достатъчен брой зъби, които се изпиляват и върху които се поставя моста. Мостовете са едноотливни конструкции, които се състоят от мостокрепители /тази част от моста, чрез която той се закрепва върху изпилените зъби/ и мостови тела /тази част, която замества липсващите зъби/. Изработват се от същите материали като обвивните коронки. Последователността и етапите на работа са аналогични.

Снемаеми частични протези.

Чрез тях се заместват липсващи зъби, тогава когато не е възможно използването на мостови конструкции. Те се изработват по отпечатък от челюстите на пациента. Липсващите зъби се заместват с пластмасови или керамични фабрично изработени зъби. Частичните протези биват различи видове:

Обикновени плакови протези.

Могат да се изработят в почти всички случаи на частично обеззъбени челюсти. Протезата се състои от пластмасова част от розова или бяла пластмаса и метални куки, чрез които се задържа за наличните зъби. В пластмасата са подредени изкуствените зъби. Те са универсални, най – евтини, но не и най – добри.

Моделно – лети протези.

[nggallery id=28]Сложен тип частични протези.Те се изработват след предварителен анализ на гипсови модели, отлети по отпечатък от челюстите на пациента. Имат метална част, представляваща метален скелет с куки, захващаща протезата за част от зъбите и пластмасова част, чрез която се заместват липсващите зъби. Този тип протези са по-стабилни, по – малки по обем, по – лесно се понасят от пациента и са по – дълготрайни.

Частична протеза с механични стави.

Механичните стави представляват специални опорно – задръжни елементи, състоящи се от две части, които се плъзгат и трият една спрямо друга. Изработват се след внимателна индивидуална оценка на клиничния случай. Състоят се от пластмасово тяло в което е включена едната част на ставата/обикновено матрицата/. За да се изработят този тип протеза е необходимо два или повече зъби да се облекат в обвивни корони, за които е захваната другата част на ставата/патрица/.Протезите с механични стави осигуряват много добра естетика, тъй като на практика не се виждат никакви метални части. Стабилни са при хранене.

Съществуват и други видове частични протези: частична протеза с телескоп коронки, частична протеза с траверса, с магнитно свързване и др. Те имат сложна технология на изпълнение, редица предимства и недостатъци и се изработват след предварителен анализ, план на лечение и обсъждане с пациента. Почистването на частичните протези е разгедано в раздел “Профилактика”

Цели протези.

[nggallery id=17]Цялостното обеззъбяване е сериозен проблем за пациента. Нарушава се естетиката, нормалното хранене и говор, психиката и социалните контакти на човека. С цел възстановяването на тези нарушени функции и предпазване от по – нататъшни промени и увреждания на организма е важно навременното възстановяване/ заместване/ на загубените зъби. Това може да се постигне или чрез изработване на снемаема цяла протеза или чрез поставянето на необходимия брой имплантати, върху които се изработват неснемаеми мостови конструкции.

Целите протези са направени най-често от розова или бяла пластмаса. В пластмасата са включени пластмасови или керамични фабрични зъби. Изработването на целите протези се извършва в няколко посещения, като всяко посещение се характеризира със специфична манипулация. Преди завършване на протезите пациента има възможност да види и оцени как ще изглеждат наредените зъби и ако е необходимо да се направят желаните корекции.

Обикновено горната цяла протеза се задържа добре за челюстта и е стабилна при хранене.

Сериозно предизвикателство за стоматолога представлява долната цяла протеза, която поради анатомичните особености на долната обеззъбена челюст рядко позволява толкова добро задържане както при горната цяла протеза. Това се дължи на намаляване /стопяване/ на височината на костта, а оттук и протезата няма върху какво да се задържи.

Навременното протезиране – още при първите загубени зъби – намалява степента на стопяване и позволява изработването на по – стабилни цели протези след време.

С цел по-доброто задържане и стабилизиране на при хранене е възможно изработването на цели протези върху имплантати, както на горната, така и на долната челюст.

'