Ортодонтия

[nggallery id=19]Чрез ортодонтското лечение се коригират аномалии в подреждането и разположението на зъбите. Това се постига чрез брекети, ортодонтски апаратчета, екстраорални апарати и др. поставени от специалист ортодонт. Чрез него могат да се повлияят също растежа и развитието на челюстите. Заболяванията, които се лекуват по този начин са многобройни – отворена, дълбока захапка, кръстосана захапка и други.

Ортодонтското лечение се провежда обикновено в детска възраст. Тогава промените в размера на челюстите, съотношенията между тях и подреждането на зъбите са по-лесни. На практика е възможно то да се извърши успешно и при възрастни пациенти /в ортодонтията за възрастен се приема пациент над 16 години/. Важно е децата да бъдат водени на редовни профилактични прегледи, на които да се обърне внимание и на ортодонтския статус. Има заболявания, които в този период могат да бъдат избегнати или да се коригират сравнително лесно. Разбира се и работата с по-малки пациенти е по-трудна, като често те не желаят да носят апаратчетата, чупят ги или ги губят. Има апаратчета, които се носят само нощно време и в къщи, като така може да се осигури добър контрол от родителите.

Причините за развитието на ортодонтските проблеми са многобройни :

  1. Генетични фактори, влияещи върху размера на челюстите и големината и броя на зъбите
  2. Вредни навици – смучене на пръсти, език, предмети и др.
  3. Неправилно /инфантилно/ гълтане
  4. Хапане на някоя от устните
  5. Промяна в тонуса на мускулатурата на устните
  6. Анатомични особености

В резултат на тези фактори се нарушава естетиката, храненето, говора. Важно е да се знае, че „кривите зъби” се почистват по-трудно и са предразположени към развитието на зъбен кариес и пародонтални проблеми.

Лечението се извършва чрез прилагане на сили върху челюстите и зъбите. То цели промяна в размера на челюстите /уголемяване, ограничаване на растежа/ или преместване на зъбите в различни посоки. Силите се прилагат чрез различни телени елементи, винтове, ластици. Основно се изработват снемаеми ортодонтски апаратчета, шини или се поставят брекети. Подробното планиране и самото лечение се осъществяват от специалист ортодонт.

Ортодонтското лечение се комбинира в някои случаи с протетично и пародонтално лечение. Тогава се осъществява колаборация между лекуващия лекар и съответните специалисти.

При по-тежки лицево – челюстни деформации е невъзможно лечението да се извърши само чрез ортодонтски апарати. Налага се и хирургична намеса – хирургично – ортодонтско лечение. То се планира от екипа от специалисти – общопрактикуващ дентален лекар, хирург, ортодонт.

'