Екип

Ас. д-р Спартак Янакиев завършва Факултета по дентална медицина гр. София. От 2009 г. е асистент по   протетична дентална медицина в МК “Йорданка Филаретова”. Води лекционни  курсове по  “Естетически аспекти в зъбопротезираенто”, “Зъботехническо материалознание”.

От 2011 г. е редовен специализант към катедра “Протетична дентална медицина”, Факултет по дентална медицина, гр. София

От 2012 г. със собствена практика насочена към естетични възстановявания, протетика, кореново лечение, кариесология, психологичен подход в работата с пациента

 Д-р Людмил Искъров завършва Факултета по дентална медицина гр. София. Професионалните му интереси са насочени към кариесология, ендодонтия, директни възстановявания и клинична комуникация.

 

Нашата цел е да Ви осигурим пълноценно и качествено лечение. Поради това  работим в постоянна комуникация  със специалисти от различни области, постигайки по този начин оптимални и  дълготрайни резултати.

Пародонтология

Д-р Станислава Шулева

Завършва Стоматологичен Факултет – София през 1998 г.От 1998 до 2000 г. специализира пародонтология в Университета „Клод Бернар” в гр. Лион, Франция. От 2001 г. е на частна практика в гр. София. Работи изключително в областта на пародонтологията и имплантологията в партньорство с известни клиницисти. Професионални интереси: естетика, пародонтология, имплантология, следдипломна квалификация. Член на: Българско Общество по Пародонтология и Орална Имплантология, Сдружение на Българските Стоматолози и Български Зъболекарски Съюз

Хирургия

Д-р Елица Деливерска

Д-р Лиляна Димитрова

Завършва стоматология през 1981 г. в Стоматологичен факултет – София. Изключително опитен специалист, работила основно в областта на хирургичната стоматология.

През 1986 г. придобива специалност по орална хирургия, а през 1992 г. специалност по лицево – челюстна хирургия.

Работи в областта на имплантологията от 1992 г. Интереси в областта на импланология, пародонтология, възстановяване на големи костни кухини и регенеративна лицево-челюстна хирургия.

До 1995 г. работи като лицево-челюстен хирург във Военноморска болница гр. Варна.

От 1995 до 2005 г. работи в отделние по спешна неврохирургия в УМБАЛСМ “Пирогов”.

От 2006 г. работи  в СБАЛ по ЛЧХ, намираща се в сградата на Факултет по Дентална медицина, гр. София.

Секретар на сдружението по Лицево-челюстна хирургия.

Ортодонтия

Д-р Кремена Иванова