Екип

Ас. д-р Спартак Янакиев завършва Факултета по дентална медицина гр. София. От 2009 г. е асистент по   протетична дентална медицина в МК “Йорданка Филаретова”. Води лекционни  курсове по  “Естетически аспекти в зъбопротезираенто”, “Зъботехническо материалознание”.

От 2011 г. е редовен специализант към катедра “Протетична дентална медицина”, Факултет по дентална медицина, гр. София

От 2012 г. със собствена практика насочена към естетични възстановявания, протетика, кореново лечение, кариесология, психологичен подход в работата с пациента

 Д-р Людмил Искъров завършва Факултета по дентална медицина гр. София. Професионалните му интереси са насочени към кариесология, ендодонтия, директни възстановявания и клинична комуникация.

 

 

 

'