Детска дентална медицина

Заболяванията на зъбите, пародонта и оралната лигавица засягат все повече деца и то от все по-ранна възраст. Децата могат да имат аналогични на възрастните стоматологични приблеми, като често развитието им е много бързо и остава незабелязано. Mогат да страдат от заболявания на венците, кариес, пулпит, периодонтит на временните и постоянните зъби. Лечението има своите особености и изисква внимателен подход и търпение.

Кариес на временните зъби

Зъбният кариес при децата е все по-често срещано явление. Причините за него са основно наличието на бактериална плака по зъбите, която с времето разрушава емайла и кариесът напредва в дълбочина. Допълнителни фактори допринасят за развитието му. Те са описани подробно в раздела “Лечение на зъбен кариес”. Характерно за кариеса на временните зъби е, че поради особеностите на детския организъм, той може да се развие по-бързо и сравнително скоро да се достигне до усложнения – пулпит, периодонтит. За лесното развитие на зъбния кариес у децата допринасят по-ниската минерализация на зъбите, употребата на сладки и тестени храни, затруднената и често непълноценна орална хигиена.

Лечението на зъбния кариес на временните зъби се състои в премахване на кариозната маса и възстановяването на зъба със специален материал. То често е неприятно и болезнено изживяване за детето. Възможно е поставянето на упойка, с което болката се елиминира, макар че не малко деца не позволяват да им се постави такава. Съществена роля в такъв случай имат внимателната работа и търпението към малките пациенти.

Независимо от трудностите навременното лечение на зъбния кариес у децата е абсолютно необходимо! Важно е той да се диагностицира навреме, защото появата на “дупка” е късен симптом. С появата на усложнения – пулпит, периодонтит е възможно да се наложи преждевременно вадене на зъба, със съответните последствия – психотравма за детето, нарушаване на храненето, нарушение в нормалния растеж на челюстите, ортодонтски проблеми и др. Самите усложнения изискват по-продължително и скъпоструващо лечение.

Пулпити на временни зъби

Те са възпаление на пулпата на времнните зъби. Пулпит се развива обикновенно като усложнение на нелекуван кариес, който се е развил в дълбочина на зъба. Възможно е да има силни, спонтанни болки в някои от зъбите /остър пултит/ или да не се проявява с остра симптоматика /хроничен пулпит/. Детето може да се оплаква от болки в някое зъбче при хранене или от сладко, като е възможно пулпитът да се открие в процеса на почистването на кариозната маса.

Симптоми при пулпит:

  • Силни спонтанни болки, като е характерна появата им нощно време
  • Болки от топло и студено и при хранене, която продължава и след прекратяване на дразненето.
  • Когато процеса е хроничен има слаби болки при хранене и често се дотига до пулпата при почистване на кариозната маса

Лечението се състои в умъртвяване на пулпата. То става става чрез поставянето на специално девитализиращо средство, което не е арсен. След 3 – 7 дни се премахва лекарството и се отстранява част от пулпата. В следващото посещение, ако няма болки се поставя постоянна пломба. Възможно е умуртвяването да стане под упойка след което се поставя лекарство. В следващото посещение се поставя постоянната пломба.

Пулпити на постояни детски зъби.

Имат някои характерни особености най-вече в първите две години след пробива на зъбите. В този период корените им все още се развиват и не са напълно оформени. Важно е да се знае, че минерализацията на зъбите е по-ниска, а пулпната камера е по-широка, т.е. сравнително по-лесно се развива зъбен кариес, който да достигне до “нерва”.

Често в детска възраст се засягат шестите зъби. Те са едни от първите постоянни зъби и пробиват около шестата година. Важно е, ако са засегнати от зъбен кариес той да се лекува навреме, а ако са се развили усложнения – пулпити, периодонтити – да се направи всичко възможно за да се спаси зъба и само в краен случай да се извади.

Симптомите при пулпит са аналогични на тези при постоянните зъби на възрастните – наличието на спонтанни болки, както и провокирани от студено или топло.

Лечението зависи от това колко са развити корените на зъба. Обикновенно се премахва пулпата и каналите се запълват със специален материал. Възможно е да се опита да се запази жив “нерва”, като се постави специално лекарство /напр. MTA/. В този случай е необходимо зъбът да се проследи в следващите две години за евентуални усложнения или самоумъртвяване. Използва се упойка.

Периодонтити на временни детски зъби

Периодонтити се развиват при ненавреме или недобре лекуван пулпит. Най – често детето се оплаква от болки в даден зъб, а родителите забелязват зъб с кариес /черно петно, “дупка”/ и подуване на венеца около зъба. Често подуването може да има и бяло връхче, което се пука и оттам изтича гной. Има болки при хранене и почукване по зъба. Зъбчето може да се клати.

Лечението се състои в премахването на част от пулпата и поставянето на лекарства докато зъбът се успокои. Това може да отнеме и няколко посещения. Поставя се постоянна пломба. Важно при периодонтитите на временните зъби е да се прецени спрямо възрастта на детето и развитието на зародишите на постоянните зъби дали е необходимо зъбът да се лекува. В някои случаи е по-разумно той да се извади, като така се освобождава място за пробива на постоянния зъб. Във останалите случаи е необходимо да се запази в устата, защото има значение за пробива и подреждането на постоянното съзъбие.

Важно е грижата за стоматологичноти здраве на детето да започне възможно най-рано. В началото тя е свързана с избора на подходяща храна и избягване на вредните навици /смучене на пръст, приспиване чрез биберон с подсладена вода или мляко/. След пробива на зъбите е необходима консултация дали това става в нормалните срокове, както и редовни профилактични прегледи. Важно е детето да се учи от малко да се грижи за новопробилите си зъби. Естествено всичко това става трудно, особено във възрастта до 4 – 5 години, когато комуникацията изисква несъмнено повече усилия и търпение.

'